Kosketus

Kosketuksen merkitys on tärkeä kaikille ihmisille vauvoista vanhuksiin. Myös eläimet tarvitsevat koskettelua. Kosketuksen erityinen merkitys huomattiin rottakokeissa. Kokeissa huomattiin, että kosketus stimuloi hermoston kehitystä ja kosketusta saaneet rotat olivat aikuisina luottavaisempia, tasapainoisempia ja ne elivät pidempään ja terveempinä kuin sellaiset joita ei oltu kosketeltu.

Kosketuksen kautta ihminen tiedostaa enemmän itseään ja oppii tuntemaan itsensä paremmin. Sitä kautta myös minän kehitys, itsearvostus sekä itsetunto kasvavat. Lapsena koetun kosketuksen merkitys heijastuu myöhempään elämään.

Myös voimakkaat kokemukset ja elämykset sekä muistot tulevat usein kosketuksen välityksellä.

Stressi

70% sairauksista saa alkunsa stressistä. Lyhyt aikainen stressi stimuloi aluksi ja siitä saa tsemppiä. Pitkä kestoisessa stressissä tulee kaikilta viideltä aistilta valtavasti ärsykkeitä kokoajan hermostoon. Hermosto välittää viestit edelleen aivojen hypotalamukseen ja aivolisäkkeeseen, jotka ovat muun muassa hormonien pääsäätelijöitä (esim. adrenaliini). Pitkään kestänyt stressi johtaa kehon toimien lamaantumiseen. Stressin seurauksena keho pystyy tuhoamaan itsensä.

Pitkäaikaisen stressin seurauksia on lukuisia, esim. verenpaineen nousu, lihasjännityksen kasvaminen, hengityskin nopeutuu, vaikka hapensaanti heikkenee. Verenpaine nousee, aineenvaihdunta hidastuu tai saattaa lakata kokonaan. Kolesterolitaso nousee ja aivot ovat jatkuvassa hälytystilassa, seksuaalinen halukkuus ja kyvykkyys heikkenee.

Myös immuunipuolustus heikkenee jolloin stressaantunut ihminen helposti sairastuu ja heikkenee entisestään. Stressaantunut ihminen tuntee väsymystä, päänsärkyä, sydänoireita ja unettomuus tai unihäiriöt saattavat vaivata. Ruoansulatus, selkäsäryt ja kehon happamoituminen ovat myös hyvin yleisiä oireita.

Pahimmillaan pitkään jatkunut stressi saattaa laukaista jonkun vakavamman sairauden, kuten esimerkiksi crohnin taudin, divertikkelin, ärtyneen paksusuolen tai haima- ja munuaissairaudet.